Formindsk fraværet i din virksomhed

VIRKSOMHEDS TILBUD

Udtrykket ”En sund sjæl i et sundt legeme” har længe været brugt i olympisk sammenhæng specielt og i idrætsverdenen generelt. Jeg mener, den tanke er ligeså vigtig i jobmæssige sammenhæng. En aktiv sundhedspolitik på arbejdspladsen kan være medvirkende til at øge medarbejdernes trivsel og effektivitet samt mindske fraværet.

En aktiv sundhedspolitik handler om mere end ryge- og alkoholregler og en frugtordning. FysioThyme har en række forskellige tilbud, som kan hjælpe med at højne den generelle sundhed på virksomheden.

Book et møde

Send en mail til mig, så finder vi en dato hvor jeg kan komme ud i din virksomhed og fortælle mere om hvad regelmæssig fysioterapi kan gøre for dig og dine medarbejdere.

Ydelser

Fysioterapi

Behandling af skader eller gener i kroppen. Behandlingen vil typisk bestå af forskellige former for manuel terapi, akupunktur og kinesiotape. Behandlingen vil blive fulgt op af individuel rådgivning om ergonomi og træning.

 

Massage

Massagen har til formål at behandle forskellige symptomer og give afspænding og velvære.

 

Arbejdspladsvurdering

En APV skal kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske. Den skal også identificere eventuelle udfordringer / problemer samt komme med løsningsforslag.

FysioThyme tilbyder hjælp til udarbejdelse og opfølgning på APV’en.

 

Undervisning og vejledning i ergonomi på arbejdspladsen

Undervisningen ske i grupper og tager udgangspunkt i virksomhedens branche. Vejledningen kan ske i små grupper eller individuelt.

 

Undervisning i kommunikation og konflikthåndtering

Den måde vi taler til og omgås hinanden på, spiller en stor rolle for vores trivsel. Med undervisning i kommunikation og konflikthåndtering får medarbejderne nogle værktøjer til at undgå konflikter.

Priser

Fysioterapi og massageordning sælges på timebasis, minimum 3 timer. Aftalerne indgås for 6 eller 12 måneder.

Timeprisen ligger mellem kr. 350,- og 500,- inkl. moms. Prisen afhænger af jeres individuelle ønsker og sammensætningen at aftalen.

 

APV, udarbejdelse og rapportskrivning

kr. 500,-/time

 

Undervisning i ergonomi eller kommunikation og konflikthåndtering

kr. 400,-/time